مالیات شیراز فارس
معافیت فعالیتهای هنری،فرهنگی،هنری زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد(بند ل ماده ۱۳۹)
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸
موضوع معافیت ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده
خرداد ۲۴, ۱۳۹۸

ارزش افزوده پیمانکاران از دستگهای اجرایی موضوع ماده (۵)

در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵)قانون مدیریت خدمات کشوری است کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند.تازمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد.سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار با اخذ دیرکرد نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس فوری