بخشنامه بخشودگی جرایم قانون مالیاتهای مستقیم وارزش افزوده در سال ۱۴۰۰*
آوریل 15, 2021
مالیات شیراز فارس
درخصوص مالیات خانه های خالی
مارس 12, 2022

دستور عمل تراکنش های بانکی


مودیان محترم حتما توجه داشته باشند جمع فروش ابرازی ومانده اول دوره مطالبات همچنین تمدید و دریافت تسهیلات با مبلغ بستانکار صورتحساب بانک حتما باید مطابقت داشته باشد .
جهت سایر واریزی ها باید مدارک مثبته به ممیز مربوطه ارائه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس فوری