دوره های آموزشی حسابداری

دوره های حسابداری ویرا حساب نوین آغاز راهی است برای کسانی که دوست دارند به عنوان حسابدار جذب بازار کار شوند. در حقیقت، کسانی که بصورت عملی در بازار کار حسابداری فعالیت نداشته اند ، از این جا باید شروع کنند. این دوره حتی برای برخی از دانشجویان رشته‌های حسابداری، مدیریت و اقتصاد که احساس می‌کنند آنچه در دانشگاه آموخته‌اند برای جذب بازار کار کفایت نمی‌کند نیز کارگشا است. شما پس از اتمام این دوره می‌توانید و مستعد هستید به عنوان حسابدار در بازار کار فعالیت داشته باشید.

شرح

طول دوره

شهریه ( تومان )

کارگاه حسابداری مقدماتی 20 جلسه - 40 ساعت 1.000.000
کارگاه حسابداری ویژه بازار کار با نرم افزارهای رایج 20 جلسه - 40 ساعت 1.000.000
کارگاه حسابداری پیمانکاری 8 جلسه - 16 ساعت 500.000
کارگاه اظهارنامه مالیاتی، تحریر دفاتر، ارزش افزوده و معاملات فصلی 5 جلسه - 10 ساعت 300.000
کارگاه جامع ( موارد 2 و 4 ) 25 جلسه - 50 ساعت 1.200.000
كارگاه حسابداري صنعتي و بهاي تمام شده 10 جلسه - 20 ساعت 800.000
حسابداری حقوق و دستمزد در اکسل و نرم افزار 5 جلسه - 10 ساعت 300.000
کارگاه تهیه صورت های مالی در اکسل 5 جلسه - 10 ساعت 300.000
اکسل در حسابداری 7 جلسه - 14 ساعت 350.000
تماس فوری