تعیین مالیات مقطوع بعضی از مشاغل برای عملکرد سال ۱۳۹۹
آوریل 4, 2021
فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران
آوریل 15, 2021

عدم دریافت ارزش افزوده از مطالبات وصول نشده پیمانکاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس فوری