اسفند ۲۶, ۱۳۹۷

انواع حسابرسی از جهات مختلف

الف- از لحاظ دلیل ارجاع کار: ۱- الزامی ۲-اختیاری ب- از لحاظ رسیدگی: ۱- رسیدگی سیستمی ۲-رسیدگی محتوایی ۳-رسیدگی موردی(ویژه) ج-از لحاظ زمان انجام کار: ۱- […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۷

طبقه بندی هزینه ها بر اساس طبیعت هزینه

الف- هزینه ساخت: ۱-مواد مستقیم(DM)-موادی که در فرآیندتولید در ارتیاط با محصول مشخص و معین بوده و قابل رد یابی و اندازه گیری میباشد. ۲-دستمزد مستقیم(DL)-دستمزد […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

فرمول درصد پیشرف کار در حسابداری پیمانکاری

درصد پیشرفت پیمان=مخارج صورت گرفته در دوره مالی تقسیم بر(مخارج صورت گرفته در دوره مالی+مخارج برآوردی تکمیل پیمان) درآمد دروه جاری پیمان=(کل درامد پیمان*درصد پیشرفت پیمان)منهای […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷
حسابداری در فارس

نظام بازار آزاد

نظام بازار آزاد ، نظامی است که مبادله کالاها و خدمات بر اساس تصمیم‌گیری‌های فردی در بازار صورت می‌گیرد. در این نظام، قیمت‌ها برای تخصیص کالاهای […]
تماس فوری