اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸

ارزش افزوده پیمانکاران از دستگهای اجرایی موضوع ماده (۵)

در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵)قانون مدیریت خدمات کشوری است کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت مالیات ارزش افزوده متناسب […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸
مالیات شیراز فارس

معافیت فعالیتهای هنری،فرهنگی،هنری زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد(بند ل ماده ۱۳۹)

دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰(معافیت موضوع بند(ل) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون) ماده ۱- تعریف […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۳۴- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز […]
تماس فوری