آوریل 15, 2021

بخشنامه بخشودگی جرایم قانون مالیاتهای مستقیم وارزش افزوده در سال ۱۴۰۰*

Image to PDF ۲۰۲۱۰۴۱۳ ۰۹.۳۳.۰۴
آوریل 15, 2021

فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران

فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط کارفرما
آوریل 15, 2021

عدم دریافت ارزش افزوده از مطالبات وصول نشده پیمانکاران

بند ل تبصره ۶ قانون بودجه
آوریل 4, 2021

تعیین مالیات مقطوع بعضی از مشاغل برای عملکرد سال ۱۳۹۹

⭕️در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده است که ؛ 🔺عبارت “ده برابر” در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم […]
تماس فوری