مارس 25, 2022

اظهارنامه ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده […]
مارس 24, 2022

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر ارزش افزوده همان ۹درصد می باشد. که فقط نحوه چیدمان تغییر کرده است. در قانون جدید […]
تماس فوری