دوره های آموزشی حسابداری

دوره های حسابداری ویرا حساب نوین آغاز راهی است برای کسانی که دوست دارند به عنوان حسابدار جذب بازار کار شوند. در حقیقت، کسانی که بصورت عملی در بازار کار حسابداری فعالیت نداشته اند ، از این جا باید شروع کنند. این دوره حتی برای برخی از دانشجویان رشته‌های حسابداری، مدیریت و اقتصاد که احساس می‌کنند آنچه در دانشگاه آموخته‌اند برای جذب بازار کار کفایت نمی‌کند نیز کارگشا است. شما پس از اتمام این دوره می‌توانید و مستعد هستید به عنوان حسابدار در بازار کار فعالیت داشته باشید.

شرح

طول دوره

شهریه

کارگاه حسابداری مقدماتی 10 جلسه 300 هزار تومان
کارگاه حسابداری بازرگانی 10 جلسه 300 هزار تومان
کارگاه حسابداری پیمانکاری 5 جلسه 150 هزار تومان
کارگاه اظهارنامه مالیاتی، تحریر دفاتر، ارزش افزوده و معاملات فصلی 5 جلسه 150 هزار تومان
کارگاه جامع ( موارد 2 و 4 ) 15 جلسه 400 هزار تومان
كارگاه حسابداري صنعتي و بهاي تمام شده 10 جلسه 400 هزار تومان
تماس فوری