اسفند ۱۸, ۱۳۹۷
حسابداری در فارس

نظام بازار آزاد

نظام بازار آزاد ، نظامی است که مبادله کالاها و خدمات بر اساس تصمیم‌گیری‌های فردی در بازار صورت می‌گیرد. در این نظام، قیمت‌ها برای تخصیص کالاهای […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

تعریف سرمایه‌داری و سوسیالیسم

در جوامع مختلف، نظام‌های اقتصادی متفاوتی شکل گرفته‌اند و مکانیسم‌های متمایزی را برای تخصیص منابع محدود مورد استفاده قرار داده‌اند تا عدالت اجتماعی را محقق سازند. […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

شرکت هایی که برای ثبت شدن مجوز میخواهند

لیست شرکت هایی که برای ثبت شدن نیاز به مجوز دارد زیاد است . در این مقاله سعی شده است به صورت خلاصه به همه مواردی […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷
نمونه گزارش

اقتصاد

کالاها و خدمات چیزهای ارزشمندی هستند که برای برآوردن نیازهای افراد توسط منابع محدود جامعه تولید می‌شوند. تمایز بین کالاها با خدمات در این است که […]
تماس فوری