مارس 21, 2023

حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲

حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ مشخص گردید :حداقل حقوق و دستمزد اداره کار در سال ۱۴۰۲
مارس 25, 2022

اظهارنامه ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده […]
مارس 24, 2022

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر ارزش افزوده همان ۹درصد می باشد. که فقط نحوه چیدمان تغییر کرده است. در قانون جدید […]
مارس 12, 2022
مالیات شیراز فارس

درخصوص مالیات خانه های خالی

تماس فوری