مارس 24, 2022

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر ارزش افزوده همان ۹درصد می باشد. که فقط نحوه چیدمان تغییر کرده است. در قانون جدید […]
مارس 12, 2022
مالیات شیراز فارس

درخصوص مالیات خانه های خالی

می 8, 2021

دستور عمل تراکنش های بانکی

مودیان محترم حتما توجه داشته باشند جمع فروش ابرازی ومانده اول دوره مطالبات همچنین تمدید و دریافت تسهیلات با مبلغ بستانکار صورتحساب بانک حتما باید مطابقت […]
آوریل 15, 2021

بخشنامه بخشودگی جرایم قانون مالیاتهای مستقیم وارزش افزوده در سال ۱۴۰۰*

Image to PDF ۲۰۲۱۰۴۱۳ ۰۹.۳۳.۰۴
تماس فوری