اسفند ۵, ۱۳۹۷

اقتصاد کینزی جدید

اقتصاد کینزی جدید یک مکتب مدرن اقتصاد کلان است که از اقتصاد کینزی کلاسیک تکامل یافته است. این نظریه اصلاح شده از نظر کینزی کلاسیک متفاوت است از نظر اینکه سرعت […]
اسفند ۵, ۱۳۹۷

پدر علم حسابداری

حسابداری یک سیستم ضبط و خلاصه معاملات تجاری و مالی است. تا زمانی که تمدن ها در تجارت یا سیستم های سازمان یافته دولت دخالت داشته باشند، روش های ثبت حسابداری استفاده […]
اسفند ۵, ۱۳۹۷

چرا IOU مهم است ؟

یک IOU به سادگی می تواند به عنوان یک روش برای قرار دادن معامله در نوشتن برای بررسی بعدی قرار بگیرد. این سند همچنین برای وام های شخصی […]
اسفند ۵, ۱۳۹۷

IOU چیست؟

IOU (اختصار از عبارت “من به شما بدهکار”) معمولا یک سند غیر رسمی تایید بدهی است. IOU با یک ضمانت نامه متفاوت است که در آن IOU یک ابزار قابل مذاکره نیست و […]
تماس فوری