بهمن ۳۰, ۱۳۹۷

حسابرسی

حسابرسی فرایندی است بسامان به شکل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانهٔ شواهد دربارهٔ ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۷

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان، یکی از صورت‌های مالی اساسی است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حسابداری (واحد گزارشگر) را طی دوره مالی نشان می‌دهد. به بیانی ساده‌تر، صورت حسابی که عملکرد […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۷

مبناهای حسابداری

مبناهای حسابداری روش‌های متفاوتی برای تعیین زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه‌ها هستند. انواع مبنای حسابداری مبنای نقدی حسابداری (حسابداری نقدی) مبنای نیمه‌نقدی حسابداری (حسابداری نیمه‌نقدی) […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۷

مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری (به انگلیسی: Accounting assumptions) به فرض‌های اولیه‌ای گفته می‌شود که بنیان اصول حسابداری، استانداردهای حسابداری و روش‌های حسابداری را شکل می‌دهند. این مفروضات عبارتند از: فرض تفکیک شخصیت […]
تماس فوری