بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

صورت های جریان وجوه نقد و ارزش شرکت

با مطالعه جریان های وجوه نقدِ عملیاتی،سرمایه گذاری، و فعالیت های تأمین مالی، ما به بررسی تاثیر این جریان های مختلف وجوه نقد بر ارزش شرکت […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش حسابداری

آموزش علوم حسابداری نیاز به روش های جایگزین نوآورانه ای دارند که امکان پویایی بیشتر در فرآیند یادگیری دانشجویان و تقویت استقلال آنها به منظور بهبود […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

درک استفاده و ارزش تحلیل حسابرسی برای حسابرسان داخلی: رویکرد سازمانی

اگرچه حسابرسان داخلی از اهمیت و ارزش تحلیل حسابرسی به طور فزاینده ای آگاه هستند، تحقیقات قبلی نشان می دهد که استفاده از تحلیل حسابرسی کمتر […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷
حسابرسی عملکرد

حسابداری و مقررات بانکی: برخی از اثرات واگرایی

هنگامی که دارایی های بانک ها برای اهداف نظارتی بر اساس ارزش بازار مشخص می شوند، نه بر اساس اهداف حسابداری. در این مقاله یک مدل […]
تماس فوری