بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

سرمایه در صنعت گردشگری : نقش استراتژی

استراتژی دارایی سبک و استراتژی هزینه گرا (ALFO)، که ریسک را کاهش می دهد و رشد شرکت را با حداقل سرمایه گذاری تسهیل می کند، از […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

دستکاری در سود ناخالص

تحقیقات موجود در زمینه تغییر طبقه بندی، به بررسی دستکاری درآمدهای اصلی از طریق تغییر هزینه های اصلی به اقلام ویژه که درآمد GAAP (اصول کلی […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

تأثیر ویژگی های حسابرسی داخلی بر اثربخشی کنترل داخلی بر روی عملیات و انطباق (رعایت)

عملکرد حسابرسی داخلی (IAF) به مدیریت در بهبود کنترل داخلی در مورد عملیات، گزارش دهی و تطابق کمک می کند. در حالی که مطالعات بسیاری ارتباط […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

کیفیت حسابرسی و حق تصدی شرکت حسابرسی در یک بازار محدود

Audit Firm Tenure and Audit Quality in a Constrained Market We examine the relation between audit quality and audit firm tenure in the Iranian audit market, […]
تماس فوری