بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

پیش بینی گزارش حسابرسی: کاربرد مدل غیر خطی برنولی

The widespread application of traditional grey model (GM) in different academic fields such as electrical engineering, education, mechanical engineering and agriculture provided the authors with an […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریتی در چیست؟

حسابداری مالی و مدیریت هر دو ابزار مهم برای یک کسب و کار هستند، اما اهداف متفاوتی دارند. یک کسب و کار برای تعیین برنامه های عملیاتی خود در […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

محافظه کاری حسابداری

محافظه کاری حسابداری یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حسابداری طی یک قرن اخیر بوده است. صاحبنظران حسابداری به بررسی ابعاد مثبت و منفی این ویژگی اطلاعاتی […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷

مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداری – ارائه مطلب

مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداری – دانلود فایل ارائه مطلب
تماس فوری