آذر ۱۰, ۱۳۹۷

حسابداری ذهنی و تصمیمات مالی سرمایه گذاری

هر کسی که مطالعاتی درمالی رفتاری داشته باشد، قطعا نام دواندیشمند بزرگ این حوزه دانیل کانمن و آموس تیورسکی را شنیده است. در همین سری یادداشتهای تورش‌های رفتاری نیز […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

سخن بزرگان و حسابداری

امروزه نظام حسابداری از اطلاعات مالی حاصل از عملیات سازمان فراتر رفته است. امروز، حسابداران علاوه بر اطلاعات مالی که حاصل خلاصه سازی و تجزیه و […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

اظهارنامه املاک استیجاری معاف از مالیات

اظهارنامه املاک استیجاری معاف از مالیات : برای استفاده از این معافیت ( تبصره (۱۱) ماده ۵۳ ق.م.م)، باید اظهارنامه اجاری خود را تا پایان تیر جاری […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

وظایف و مسوولیت‌های سه گانه مدیر مالی

با توجه به نقش و اهمیت وظایف مدیر مالی در اینجا سعی شده است وظایف مدیر مالی را در سه بخش شامل وظیفه استانداردسازی (انضباطی)، وظیفه […]
تماس فوری