آذر ۱۰, ۱۳۹۷

حسابدار دولتی کیست؟

نمونه وظایف حسابدار دولتی توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی  توانایی تنظیم اسناد مالی توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

حسابداری پیمان های بلندمدت

انواع پیمان های بلند مدت انواع پیمان های بلند مدت را می توان به شرح زیر طبقه بندی نمود: ۱-بیمان بر اساس واحدبها:انجام پیمان توسط پیمانکار […]
آذر ۱۰, ۱۳۹۷

۱۰ درس برای افزایش بهره وری در امور مالی

درس اول:در ژاپن «یک» روش یکسان وجود ندارد  از آن‌جا ‌که بین شرکت‌های ژاپنی اموری چون بهره‌وری، کیفیت و تولید به روش‌های مختلفی انجام می‌گیرند، بنابراین […]
تماس فوری