بهمن ۳۰, ۱۳۹۷
حسابداری در فارس

ماخذ محاسبه سنوات

در محاسبه حق سنوات و دیگر مزایای مقرر در قانون کار، مزد ماخذ محاسبه شامل کدام یک از دریافتی های کارگر است؟ در کارگاههای دارای طرح […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۷

جریمه کتمان درامدها در اظهارنامه تسلیمی اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و سایر مودیان

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، جریمه کتمان درامدها در اظهارنامه تسلیمی اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و سایر مودیان سازمان مالیاتی مشخص شد. رئیس کل سازمان مالیاتی […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۷

نحوه بازداشت اموال منقول و غیرمنقول توسط تامین اجتماعی

واحد اجرائیات می تواند وفق ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون پس از ابلاغ اجرائیه بنا به شرایط از جمله احتمال مخفی کردن اموال […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۷
حسابداری در فارس

مقررات‌ مختلف‌ تامین اجتماعی (مواد۱۱۰ تا۱۱۸)

ماده‌ ۱۱۰ـ سازمان‌ از پرداخت‌ هرگونه‌ مالیات‌ و عوارض‌ اعم‌ از نوسازی‌ و غیره‌ و پرداخت‌ هزینه‌ تمبر دعاوی‌ معاف‌ است‌، همچنین‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ […]
تماس فوری