تمدید معاملات فصلی دوره تابستان ۱۳۹۸
آبان ۱۵, ۱۳۹۸
حسابداری در فارس
مالیات بر پاداش به غیر کارکنان موضوع ماده ۸۶ تبصره ۱
اسفند ۲۱, ۱۳۹۸

اشخاص مشمول معاملات فصلی

پیش از سال ۱۳۹۵:
تنها اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بند الف و ب( مشمول ماد ۹۵ و ۹۶ مالیاتهای مستقیم )موظف به ارائه فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود می باشند .

سال ۱۳۹۵و پس از آن:
اشخاص موضوع ماده (۹) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) شامل :
الف) کلیه اشخاص حقوقی
ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون محسوب می شوند
ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس فوری