خرداد ۲۴, ۱۳۹۸

معافیت ارزش افزوده بر صادرات(ماده۱۳)

۱۳ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با […]
خرداد ۲۴, ۱۳۹۸

موضوع معافیت ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده

ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده بیان میدارد که : عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد: ۱- […]
تماس فوری