تیر ۲۴, ۱۳۹۸

معافیت ماده ۵۷:سقف معافیت مالیات بر درآمد اجاره

ماده ۵۷ [ ۱] در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد […]
تیر ۲۴, ۱۳۹۸

ماده ۵۳ :مالیات بر درآمد اجاره قانون مالیتهای مستقیم

ماده ۵۳ [ ۱] درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از […]
تیر ۱۶, ۱۳۹۸

لزوم گزارش حسابرسی اشخاص حقیقی و حقوقی

ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت های زیر: ۱. شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا […]
تماس فوری