آبان ۱۵, ۱۳۹۸

اشخاص مشمول معاملات فصلی

پیش از سال ۱۳۹۵: تنها اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بند الف و ب( مشمول ماد ۹۵ و ۹۶ مالیاتهای مستقیم )موظف به ارائه فهرست معاملات […]
آبان ۱۵, ۱۳۹۸

تمدید معاملات فصلی دوره تابستان ۱۳۹۸

اطلاعیه مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به تابستان سال ۱۳۹۸: مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان ۱۳۹۸ برای مودیان ابواب جمعی ادارات امور مالیاتی که پنج […]
تماس فوری