بهمن ۷, ۱۳۹۹

تمدید مهلت اظهارنامه ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۳۹۹

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۹۹ و پرداخت آن به مدت یکماه تمدید شد.
تماس فوری