فروردین ۲۶, ۱۴۰۰

بخشنامه بخشودگی جرایم قانون مالیاتهای مستقیم وارزش افزوده در سال ۱۴۰۰*

Image to PDF ۲۰۲۱۰۴۱۳ ۰۹.۳۳.۰۴
فروردین ۲۶, ۱۴۰۰

فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران

فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط کارفرما
فروردین ۲۶, ۱۴۰۰

عدم دریافت ارزش افزوده از مطالبات وصول نشده پیمانکاران

بند ل تبصره ۶ قانون بودجه
فروردین ۱۵, ۱۴۰۰

تعیین مالیات مقطوع بعضی از مشاغل برای عملکرد سال ۱۳۹۹

⭕️در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده است که ؛ 🔺عبارت “ده برابر” در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم […]
تماس فوری