مالیات شیراز فارس
درخصوص مالیات خانه های خالی
مارس 12, 2022
اظهارنامه ارزش افزوده
مارس 25, 2022

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر ارزش افزوده همان ۹درصد می باشد.

که فقط نحوه چیدمان تغییر کرده است.

در قانون جدید طبق ماده ۳۸ سهم سازمان ۵درصد ( ۴ درصد سهم سازمان امور مالیاتی و ۱ درصد سهم سلامت) و سهم شهرداری ها ۴ درصد می باشد.

که ما کلا یکجا پرداخت می کنیم. سازمان امور مالیاتی خودش تقسیم میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس فوری