مارس 25, 2022

اظهارنامه ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده […]
مارس 9, 2019
حسابداری در فارس

نظام بازار آزاد

نظام بازار آزاد ، نظامی است که مبادله کالاها و خدمات بر اساس تصمیم‌گیری‌های فردی در بازار صورت می‌گیرد. در این نظام، قیمت‌ها برای تخصیص کالاهای […]
مارس 9, 2019

تعریف سرمایه‌داری و سوسیالیسم

در جوامع مختلف، نظام‌های اقتصادی متفاوتی شکل گرفته‌اند و مکانیسم‌های متمایزی را برای تخصیص منابع محدود مورد استفاده قرار داده‌اند تا عدالت اجتماعی را محقق سازند. […]
مارس 9, 2019
نمونه گزارش

اقتصاد

کالاها و خدمات چیزهای ارزشمندی هستند که برای برآوردن نیازهای افراد توسط منابع محدود جامعه تولید می‌شوند. تمایز بین کالاها با خدمات در این است که […]
تماس فوری