آوریل 4, 2021

تعیین مالیات مقطوع بعضی از مشاغل برای عملکرد سال ۱۳۹۹

⭕️در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده است که ؛ 🔺عبارت “ده برابر” در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم […]
آوریل 4, 2021

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۹

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۶۶ مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و همچنین پرداختهای آن جهت کلیه مودیان به مدت یکماه تمدید گردیده است.
ژانویه 26, 2021

تمدید مهلت اظهارنامه ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۳۹۹

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۹۹ و پرداخت آن به مدت یکماه تمدید شد.
مارس 11, 2020

فرمول سنوات

(دستمزد روزانه * تعداد روزهای کارکرد)/۳۶۵
تماس فوری