می 18, 2019

ارزش افزوده پیمانکاران از دستگهای اجرایی موضوع ماده (۵)

در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵)قانون مدیریت خدمات کشوری است کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت مالیات ارزش افزوده متناسب […]
آوریل 28, 2019
مالیات شیراز فارس

معافیت فعالیتهای هنری،فرهنگی،هنری زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد(بند ل ماده ۱۳۹)

دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰(معافیت موضوع بند(ل) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون) ماده ۱- تعریف […]
آوریل 28, 2019

ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۳۴- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز […]
آوریل 15, 2019

هزینه سربار

همانطور که میدانید یکی از وظایف شما به عنوان حسابدار یا مدیر مالی یک مجموعه تولیدی محاسبه بهای تمام شده کالای تولید شده می باشد. برای […]
تماس فوری