آگوست 27, 2019

نرخ ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷الی ۱۳۹۸

سال ضریب کل درصد مالیات درصد عوارض ۱۳۸۷ ۳٫۰۰% ۱٫۵۰% ۱٫۵۰% ۱۳۸۸ ۳٫۰۰% ۱٫۵۰% ۱٫۵۰% ۱۳۸۹ ۳٫۰۰% ۱٫۵۰% ۱٫۵۰% ۱۳۹۰ ۴٫۰۰% ۲٫۲۰% ۱٫۸۰% ۱۳۹۱ ۵٫۰۰% ۲٫۹۰% […]
آگوست 26, 2019

مشمولین ارزش افزوده چه کسانی هستند؟

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول یکی از شرایط زیر باشند ملزم به ثبت نام و اعمال تکالیف قانونی خود به عنوان مودی هستند. مشمولین […]
آگوست 26, 2019

ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده

ماده ۲۲- مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق […]
جولای 15, 2019

معافیت ماده ۵۷:سقف معافیت مالیات بر درآمد اجاره

ماده ۵۷ [ ۱] در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد […]
تماس فوری