فوریه 24, 2019

سیستم های حسابداری در ایران بعد از اسلام

سیستم های حسابداری در ایران بعد از اسلام: در پی پذیرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم مقدس اسلام دگرگونی بنیانی […]
فوریه 24, 2019

پذیرش کلیه امور حسابداری و حسابرسی در گرجستان

کلیه شرکت‌های موجود در گرجستان داری یک صفحه اختصاصی در وب سایت اداره مالیات هستند.در این صفحه گزارشات مربوط به عملکرد شرکت توسط حسابدار گزارش میشود. […]
فوریه 24, 2019
نمونه گزارش

الگوی یک انحرافی در حسابرسی بودجه ای ایران

حسابرسی از جمله رشته‌هایی از دانش بشری است که قدمتی طولانی دارد ولی همپای تحولات بعضی دیگر از رشته‌های دانش بشری متحول نشده است حسابرسی از […]
فوریه 24, 2019

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸

الف- اهم خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۱- تبیین شرایط اقتصاد کلان تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی طی پنج سال […]
تماس فوری