فوریه 16, 2019

تقلب و مکانیزم های مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی

تقلب در گزارشات مالی : سازمانها اغلب در تلاشند به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند که برای دیگران قابل دسترسی نباشد. در شرایط کنونی، جامعه در کل […]
فوریه 16, 2019

گزارشگری مالی ، ضرورت وجودی چارچوب مفهومی

گزارشگری مالی ، ضرورت وجودی چارچوب مفهومی چارچوب مفهومی گزارشگری مالی در حسابداری به سه دلیل ضروری است: اول، چارچوب مفهومی همچون یک اساسنامه راهنمای استانداردگذاران […]
فوریه 16, 2019

استانداردهای گزارشگری

استانداردهای گزارشگری استانداردهای گزارشگری را باید بعد از تدوین استانداردهای حسابداری مورد بحث قرار داد. زیرا تا زمانی که استانداردهای حسابداری تدوین نشده باشد و مؤسسات […]
فوریه 16, 2019

اهداف گزارشگری مالی

اهداف گزارشگری مالی طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری مالی […]
تماس فوری