فوریه 18, 2019

استانداردهای حسابداری – هدف و رویکرد

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند و به نوعی می‌توان آنها را قلمرو فعالیت حسابداران به شمار آورد. این استانداردها دائماً دستخوش […]
فوریه 18, 2019

استانداردهای حسابداری

ردیف شماره استاندارد موضوع استاندارد ۱ استاندارد شماره ۱  نحوه ارائه صورت های مالی ۲ استاندارد شماره ۲  صورت وجوه جریان نقد ۳ استاندارد شماره ۳ […]
فوریه 18, 2019
حسابداری در شیراز

شیراز

اولین بار نام شیراز در لوح گلی ایلامی متعلق به ۴۰۰۰ سال پیش آورده شده و به نام شهر شعر و شراب و گل و بلبل شهرت یافته‌است. شیراز در عرض جغرافیایی ۳۰ درجه […]
فوریه 18, 2019

آیا شاخص احساس نرخ بازده آینده را پیش بینی می کند؟

از دیرباز، احساس سرمایه گذار در تئوری مالی کلاسیک نادیده گرفته شده است. مقطع و میزان نرخ بازده سهام مورد انتظار به شدت بستگی به مقطع […]
تماس فوری