فوریه 23, 2019
نمونه گزارش

تشویقات و جرائم مالیاتی

نکته : جریمه تاخیر موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای صنعتی که نسبت به تسویه کلیه بدهی های مالیاتی معوقه خود تا پایان سال ۱۳۸۱ […]
فوریه 23, 2019

تعریف حسابداری اسلامی و اهداف

زید حسابداری اسلامی را به شرح زیر تعریف کرده است: حسابداری فرایند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازه گیری نتایج مالی بر مبنای این […]
فوریه 23, 2019

حسابداری اسلامی

. گروهی از حسابداران مسلمان معتقدند بنابه ملاحظات جهان بینی اسلامی و غربی، حسابداری سنتی که مبتنی‌بر جهان‌بینی غربی است نمی‌تواند پاسخگوی تأمین نیازهای گزارشگری مالی […]
فوریه 23, 2019

حسابداری اسلامی؛ ضرورت اقتصاد ایران

چکیده اسلام همانند سایر ادیان الهی دارای جهان‌بینی و نظام اعتقادی خاص خود است. اسلام دینی است که تنها به حوزه‌های فردی محصور نمی‌شود، بلکه سیستم […]
تماس فوری