فوریه 18, 2019

پیش بینی گزارش حسابرسی: کاربرد مدل غیر خطی برنولی

The widespread application of traditional grey model (GM) in different academic fields such as electrical engineering, education, mechanical engineering and agriculture provided the authors with an […]
فوریه 18, 2019

تفاوت حسابداری مالی و حسابداری مدیریتی در چیست؟

حسابداری مالی و مدیریت هر دو ابزار مهم برای یک کسب و کار هستند، اما اهداف متفاوتی دارند. یک کسب و کار برای تعیین برنامه های عملیاتی خود در […]
فوریه 18, 2019

محافظه کاری حسابداری

محافظه کاری حسابداری یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حسابداری طی یک قرن اخیر بوده است. صاحبنظران حسابداری به بررسی ابعاد مثبت و منفی این ویژگی اطلاعاتی […]
فوریه 18, 2019

مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداری – ارائه مطلب

مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداری – دانلود فایل ارائه مطلب
تماس فوری