فوریه 18, 2019

حسابداری منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی: کمیته جامعه حسابداری امریکا در مورد حسابداری منابع انسانی این تعریف را ارائه داده است : «حسابداری منابع انسانی فرآیند شناسائی و اندازه […]
فوریه 18, 2019

حسابداری سبز

حسابداری محیط زیست (green accounting) : تعریف : مجموعه فعالیتهای است که با افزایش در توان سیستم‌های حسابداری (سنتی) موجب می‌گردد تا آثار ناشی از آلودگی […]
فوریه 18, 2019

جـزوه مسئول حقوق و دستمزد

دانلود جزوه حسابداری حقوق و دستمزد
فوریه 18, 2019

فصل پنجم حسابداری مدیریت کاپلان ( فارسی)

اطلاعات حسابداری مدیریت برای فعالیت و فرآیند تصمیم گیری   بعد از خواندن این فصل شما خواهید توانست : هزینه های دفع شده را تعریف کنید […]
تماس فوری