فوریه 17, 2019
مالیات شیراز فارس

مالیات بر درآمد در حسابداری مالی

مالیات بر درآمد در حسابداری مالی مقدمه: تفاوت بین حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب اختلاف بین مبالغ سود قبل از مالیات می شود.در این مورد […]
فوریه 17, 2019

دانلود کتاب کاربرد کامپیوتر در حسابداری

دانلود کتاب کاربرد کامپیوتر در حسابداری
فوریه 17, 2019

حسابداری مالی

حسابداری مالی سامان‌دهی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی و به دست آوردن شاخص‌های کمی از عملکرد داخلی و ارتباطات خارجی سازمان، مهم‌ترین وظیفه‌ی یک سیستم حسابداری‌ست. با […]
فوریه 17, 2019

نوبت کاری

ه موجب ماده های ۵۵و ۵۶ قانون کار؛ نوبت کاری عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح […]
تماس فوری