فوریه 17, 2019

حسابداری در بخش عمومی

حسابداری در بخش عمومی حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی در سه دهه اخیر از تحولات و تغییرات شگرفی برخوردار شده است. این تحولات […]
فوریه 17, 2019

استاندارد حسابداری شماره‌ ۲ – صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

مقدمه‌ ۱  .     اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق‌ جریانهای‌ وجوه نقد آتی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ […]
فوریه 17, 2019

درآمد ، هزینه و حساب انتظامی

درآمـدها: کارمزد دریافتی: مجموع مبالغی است که بانک از بابت تأمین هزینه خدمات خود دریافت می‌نماید. درآمد متفرقه : این حساب نشان‌دهنده هرگونه دریافت وجه، بابت […]
فوریه 17, 2019

بستانکاری ها

بستانکاری ها : حساب مرکـز: نشان دهنده رابطه مالی بین واحدها با مانده بستانکار بوده و به دو بخش صادره و وارده تقسیم می‌شود. حساب پایاپای […]
تماس فوری