فوریه 16, 2019

اصول حسابرسی عملکرد

اصول حسابرسی عملکرد شامل به شرح زیر است: ۱- حسابرسی عملکرد باید به عنوان جریانی کاملاً مستقل و بی طرفانه تلقی گردد؛ ۲- حسابرسی عملکرد ابزاری […]
فوریه 16, 2019

گزارش و استانداردهای گزارشگری

استانداردهای گزارشگری با توجه به اهمیتشان می بایست از حهات زیر مدنظر قرار گیرند  گزارش مکتوب: گزارش حسابرسی باید به طور کتبی تهیه و نتایج هر […]
فوریه 16, 2019

حسابرسی عملکرد

حسابرسی عملکرد اصطلاح حسابرسی عملکرد (PERFORMANCE AUDITING) یا حسابرسی عملیاتی معمولاً به منظور ایجاد تفاوت بین حسابرسی صورتهای مالی جهت اظهار نظر حرفه ای بر روی […]
فوریه 16, 2019

حسابرسی عملکردی

حسابرسی عملکردی در محیطهای رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملکرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت کار و در جهت […]
تماس فوری