فوریه 25, 2019

نحوه نگرش مدیران به حسابداران و سیستم های حسابداری

در هر جامعه ای، مدیریت نقش اساسی را برای طرح، برنامه ریزی و پیشبرد فعالیت ها جهت دستیابی به هدف ها، دارا می باشد، خصوصاً مدیریت […]
فوریه 25, 2019

حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها

تورم یکی از واقعیت های زندگی امروز در اغلب کشورهای جهان به شمار می آید. اگرچه تغییر ارزش واحد اندازه گیری بر حسب پول مورد تأیید […]
فوریه 25, 2019
ویرا حساب عصر نوین موسسه خدمات تخصصی حسابداری در شیراز و فارس و جنوب کشور

حسابداری مطالبات

حسابهای دریافتنی یا بدهکاران آن گروه از مطالبات واحد تجاری است که مستند به اسناد تجاری(نظیرچک وعده داروسفته) نبوده و ازبابت طلب ایجاد شده هیچگونه مدرک […]
فوریه 25, 2019

حسابداری رشد چیست؟

حسابداری رشد یک روش شناسی است که برای اولین بار توسط روبرت سالو اقتصاد دان آمریکایی معرفی شد. . این روش شناسی معمولاتوسط اقتصاد دانان مورد […]
تماس فوری