فوریه 20, 2019

کنترل اعتبار اشخاص حقوقی با استفاده از شناسه ملی

شناسه ملی چیست؟ شناسه ملی کدی ۱۱ رقمی است که توسط سازمان اسناد و املاک کشور به اشخاص حقوقی تعلق می‎گیرد. هر شناسه ملی مختص یک شخص حقوقی […]
فوریه 20, 2019

چک، انواع آن و وظایف صادر کنندگان و دارندگان آن

چک چیست؟ بر اساس ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده چک، کل و یا بخشی از وجوهی را […]
فوریه 20, 2019

اندوخته ها در حسابداری

اندوخته بخشی از سود خالص هر شرکت است که به دلیل الزامات قانونی، تصمیمات هیئت مدیره یا مجامع عمومی شرکتها، برنامه‎های توسعه شرکت و … کنار […]
فوریه 20, 2019

تفاوت‎های بین حساب صندوق و تنخواه گردان

با وجود برخی شباهت بین حساب صندوق و تنخواه گردان در حسابداری تفاوت هایی نیز بین آنها وجود دارد که در این مقاله درباره آن توضیح داده می […]
تماس فوری