اسفند ۳, ۱۳۹۷

اهداف در سیستم حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی

سیستم حسابداری صنعتی کارخانه ها باید به گونه ای طراحی شود که با امکانات و بستر کارخانه متناسب باشد و در عین حال نیازمندی های شرکت […]
اسفند ۳, ۱۳۹۷

اصطلاحات و تعاریف در حسابداری صنعتی

هزینه یابی و دایره هزینه یابی چه معنی دارد ؟ هزینه یابی یعنی تعیین بهای تمام شده محصول و موجودی کالای در جریان ساخت و دایره […]
اسفند ۳, ۱۳۹۷

وظایف حسابدار صنعتی یا بهای تمام شده

یکسری وظایف و مسئولیت هایی وجود دارد که حسابداران صنعتی یا بهای تمام شده موظف به انجام آن بوده و باید در این خصوص گزارشات لازم […]
اسفند ۳, ۱۳۹۷
نمونه گزارش

حسابداری صنعتی یا بهای تمام شده

این نوع حسابداری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای مدیران ارشد سازمان بسیار مهم است چرا که بوسیله نتایجی که از این نوع حسابداری […]
تماس فوری