فوریه 22, 2019
حسابداری در شیراز

حسابداری از نظر قرآن و اسلام

حسابداری از نظر قرآن و اسلام، از آنجایی که یکی از مهمترین توصیه های دین مبین اسلام اشاره به حسابرسی به امور و بررسی کمیت ها […]
فوریه 22, 2019

تفاوت انواع مختلف شرکت ها

طبق آنچه از قانون تجارت استنباط می شود ، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می […]
فوریه 22, 2019

همه چیز در مورد چک سفید امضاء

در قوانین مالی و چک و سفته چک سفید امضا به چکی اطلاق میشود که بدون مرقوم کردن مبلغ در آن صاحب چک اقدام به امضا […]
فوریه 22, 2019
نمونه گزارش

نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی

نکاتی درباره نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی : تجارت و کسب و کار همیشه تا این اندازه وسیع و متنوع نبوده است . در گذشته کسب و کارهای کوچک […]
تماس فوری