فوریه 20, 2019

بهای تمام شده کالا

قیمت تمام شده یا بهای تمام شده کالا شامل چه عواملی است؟ عوامل اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده شامل ۳ دسته زیر می باشند که […]
فوریه 20, 2019

اصطلاحات موجود در گزارشات حسابداری صنعتی

در حسابداری صنعتی برخی اصطلاحات به کار برده می شود که هر یک دارای مفهوم خاصی می باشند و گاهی به مراحل تولید، گاهی به نوع […]
فوریه 20, 2019

روش‎های طبقه بندی هزینه در حسابداری صنعتی

در حسابداری صنعتی هزینه هایی مانند مواد مستقیم ،دستمزد مستقیم و سربار وجود دارد که در حسابداری مالی از آنها استقاده نمی شود. برای درک بهتر […]
فوریه 20, 2019
ویرا حساب عصر نوین موسسه خدمات تخصصی حسابداری در شیراز و فارس و جنوب کشور

حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

حسابرسی بیمه‎ چیست و با چه هدفی انجام می‎شود؟ رسیدگی به دفاتر و اسناد کارفرمایانی که دارای کارگاه (صنعتی، بازرگانی، شرکت و …) هستند و در […]
تماس فوری