فوریه 21, 2019

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ثبت آن در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ثبت آن در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده دولتها با تعیین مالیات بر فعالیت های مختلف […]
فوریه 21, 2019

علی الراس شدن مالیاتی چه زمانی رخ می دهد ؟

اگر دفاتر قانونی شرکت ها و بنگاههای اقتصادی به هر دلیلی رد گردد ممیزین مالیاتی برای تعیین مالیات شرکت خودشان به بررسی اسناد و مدارک مالی […]
فوریه 21, 2019

در تحریر دفاتر قانونی باید چه شرایطی رعایت شود ؟

در تحریر دفاتر قانونی باید چه شرایطی رعایت شود ؟ دفاتر باید به درستی پلمب شده و کاملا صفحات شماره گذاری شوند و شماره به ترتیب […]
فوریه 21, 2019

آنچه که باید درباره دفتر معین و دارایی بدانیم

آنچه که باید درباره دفتر معین و دارایی بدانیم یکی دیگر از دفاتر قانونی که جنبه رسمی نداشته و بیشتر به عنوان دفتر کمکی استفاده میشود […]
تماس فوری