فوریه 23, 2019

بخشش جرائم مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی گفت: آخرین مهلت صاحبان صنایع و مشاغل برای برخورداری از بخشش جرائم مالیاتی تنها تا ۱۵ اسفندماه سال جاری است. به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، عزیزاله […]
فوریه 23, 2019

کدینگ حسابداری

از آنجایی که در فرایند حسابداری رویداد های مالی به تعداد زیاد و در انواع مختلف وجود دارند اگر این رویداد ها دسته بندی نشوند و […]
فوریه 23, 2019

دانلود فایل استاندارد حسابداری شماره ۲۳ حسابداری مشارکتهای خاص

استاندارد حسابداری شماره ۲۳ حسابداری مشارکتهای خاص
فوریه 23, 2019

استاندارد حسابداری شماره ۲۲ گزارشگری مالی میاندوره ای

استاندارد حسابداری شماره ۲۲ گزارشگری مالی میاندوره ای
تماس فوری