فوریه 20, 2019

بیمه اختیاری چیست و چه شرایط و ضوابطی دارد؟

بیمه خویش فرما شامل دو نوع بیمه می باشد: ۱- بیمه اختیاری که موضوع این مقاله می باشد. ۲- بیمه صاحبان حرف و مشاغل که در […]
فوریه 20, 2019

بیمه تامین‎اجتماعی – کمک هزینه ازدواج

کمک هزینه ازدواج یکی از مزایایی است که قانون تامین اجتماعی برای تشویق بیمه شدگان به ازدواج و پوشش بخشی از هزینه‎های آنان در نظر گرفته است. […]
فوریه 20, 2019
نمونه گزارش

حداقل حقوق وزارت کار چه زمانی و به چه روشی تعیین می شود؟

حداقل حقوق وزارت کار موضوعی بسیار مهم برای بخش عمده ای از کارمندان و کارگران است که بحث آن معمولا از اسفند ماه یا کمی قبل […]
فوریه 20, 2019

حقوق پایه وزارت کار (حداقل حقوق)

نکاتی در مورد حقوق پایه وزارت کار: حقوق پایه وزارت کارکه به آن حداقل حقوق هم گفته می شود فقط نشان دهنده کمترین مبلغ قابل پرداخت […]
تماس فوری