فوریه 21, 2019
مالیات شیراز فارس

حسابرسان مالیاتی باید قبل از شروع کار طی یک نامه رسمی از سازمان و شرکت درخواست کنند مدارک لازم برای انجام کار را درخواست نمایند برخی از این مدارک به شرح ذیل می باشد :

یک نسخه از اظهارنامه ها ، ترازنامه و صورت سود و زیان عملکرد و تاریخ ارائه آن با سازمان های مربوطه فهرست کاملی از دفاتر قانونی […]
فوریه 21, 2019
مالیات شیراز فارس

عناوین کار در حسابرسی مالیاتی و بخش هایی که در این نوع حسابرسی مورد بررسی قرار میگیرند شامل چه مورادی هستند ؟

سیدگی به درآمد ها رسیدگی به هزینه ها بررسی و مطابقت تراز حساب ها با دفاتر و صورت های مالی رسیدگی به صورت کامل واردات و […]
فوریه 21, 2019

انچه که باید در باره خط مشی حسابرسی مالیاتی بدانید

حسابرسی صورت مالی و اطلاعاتی که از اسناد و مدارک وابسته ان اتخاذ میشود باید به صورت موثر مورد استفاده قرار بگیرند . در حسابرسی مالیاتی […]
فوریه 20, 2019

مالیات سبز

عوارضی که دولت بر انواع و اقسام درامدهای شهروندان خود می بندد و آنها را موظف به پرداخت آنها می کند بخش بزرگی از درآمدهای دولت […]
تماس فوری