فوریه 23, 2019

استاندارد حسابداری شماره ۲۷ طرح های مزایای بازنشستگی

استاندارد حسابداری شماره ۲۷ طرحهای مزایای بازنشستگی
فوریه 23, 2019

استاندارد حسابداری شماره ۲۶ فعالیتهای کشاورزی

استاندارد حسابداری شماره ۲۶ فعالیتهای کشاورزی
فوریه 23, 2019
حسابداری در شیراز

ترازنامه

ترازنامه، بیلان یا صورت وضعیت مالی یکی از صورت‌های مالی اساسی است که وضعیت مالی یک شخصیت حسابداری (شخصیت گزارشگر) را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد؛ که باید توسط یک نهاد […]
فوریه 23, 2019

استاندارد حسابداری شماره ۲۴ گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری

دانلود استاندارد حسابداری شماره ۲۴ گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهرهبرداری
تماس فوری